Tiedotusosasto

Brändi liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurin työkaluna

Episode Summary

Brändin ja strategian pitäisi kulkea käsi kädessä. Päälleliimatussa brändissä taistellaan logon väristä tai muista pikkuseikoista, kun taas aito brändi on tapa toteuttaa ja viestiä strategiasta. Jos brändi ei ole hallittu ei yrityksen strategiakaan ole kovin kirkas, uskoo brändikonsultti Petri Uusitalo Tiedotusosaston haastattelussa. Aina ei tulla ajatelleeksi brändin yhteyttä organisaatiokulttuuriin. Syvän ristiriidan saa aikaiseksi sillä, että asiakkaille väitetään sellaista, mitä organisaatiokulttuuri ei pysty allekirjoittamaan. Joillekin yrityksille brändin hallinta ohjaa organisaatiokulttuuria jopa rekrytointeihin asti. Kuuntele Petri Uusitalon haastattelu ja vie organisaatiosi brändi kokonaan uudelle tasolle. Haastattelijana Siina Repo.