Tiedotusosasto

Arvopohjainen viestintä lisää luottamusta

Episode Summary

Tutkimusten mukaan ihmiset odottavat organisaatioilta yhä enemmän arvotekoja. Arvojen esille tuominen lisää luottamusta ja tuo buustia liiketoimintaan. Miten sitten viestiä oikealla tavalla arvoista ja miten säilyttää linja myös kriisien keskellä? Mitä jokainen voisi tehdä arvopohjaisemman viestinnän eteen? Tiedotusosaston vieraana on viestintätoimisto Kaiku Helsingin viestintäkosultit Laura Vuorio-Kuokka ja Petteri Puustinen.